misja PDF Print E-mail
Written by User   
Sunday, 07 December 2014 21:06

MISJA GIMNAZJUM NR 1

IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

W TRZEBINI

 

Ścisła współpraca, partnerskie stosunki, wspólne dążenie nauczycieli, uczniów i rodziców do jasno sprecyzowanych celów jest gwarantem sukcesu szkoły.

My Nauczyciele:

 • dążymy do wszechstronnego, harmonijnego rozwoju naszych uczniów: fizycznego, umysłowego, społecznego;
 • staramy się spełniać oczekiwania każdego dziecka;
 • wyrównujemy szanse edukacyjne uczniów i przygotowujemy ich do dalszego etapu kształcenia;
 • nadrzędnymi wartościami, którymi kierujemy się w naszej pracy są: dobro wychowanka, szacunek dla drugiego człowieka, tolerancja, obiektywizm i sprawiedliwość;
 • w naszej pracy wyróżnia nas: nabyte doświadczenie, pozytywne myślenie, zaangażowanie, umiejętność pracy zespołowej, ciągłe doskonalenie się i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

My Rodzice:

 • jesteśmy świadomi swoich obowiązków wobec dziecka;
 • współpracujemy ze szkołą w kwestii wychowania dzieci;
 • aktywnie uczestniczymy w życiu szkoły;
 • wspieramy przedsięwzięcia podejmowane przez szkołę.

My Uczniowie:

 • dbamy o dobre imię szkoły, szanujemy mienie szkolne;
 • odnosimy się z szacunkiem do nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów i koleżanek;
 • sumiennie wypełniamy swoje szkolne obowiązki;
 • uczestniczymy w życiu kulturalnym, społecznym szkoły i środowiska;
 • jesteśmy świadomi swych praw, ale także i obowiązków.