absolwent PDF Print E-mail
Written by User   
Sunday, 07 December 2014 21:18

MODEL ABSOLWENTA

GIMNAZJUM NR 1

IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

W TRZEBINI

 

Nasz Absolwent:

  • jest kulturalny, nie używa wulgaryzmów i nie stosuje agresji;
  • jest tolerancyjny, szanuje poglądy i odmienność innych osób;
  • umie współpracować w grupie, ma poczucie współodpowiedzialności;
  • jest odpowiedzialny, umie samodzielnie podejmować decyzje;
  • jest człowiekiem otwartym,twórczym, przygotowanym do dalszego etapu kształcenia, umie pozyskiwać wiedzę z różnorodnych źródeł, biegle posługuje się technologią informacyjną;
  • prowadzi zdrowy tryb życia, troszczy się o środowisko, w którym żyje;
  • odnosi się z szacunkiem do symboli narodowych;
  • wierzy w siebie i swoje możliwości, potrafi stawiać sobie cele i konsekwentnie do nich dążyć;
  • dba o pozytywny wizerunek szkoły.