Historia Szkoły Print E-mail

Już w 1790 r. istniała w Trzebini szkoła parafialna przy kościele farnym. Szkoła publiczna została założona w 1818 r. Pierwotnie mieściła się w jednym z niewielu murowanych budynków przy Rynku nr 1. W 1820 r. podjęto decyzję o budowie nowego obiektu szkolnego. Ukończono ją prawdopodobnie w latach 1841 –1843. Zachowały się dwa nazwiska ówczesnych nauczycieli: Józef Klech i Nowakowski.

 

Okres międzywojenny - powstanie obecnego budynku

W 1925 r. Zarząd Gminy w Trzebini podjął decyzję o rozpoczęciu budowy nowego obiektu dla 7-klasowej szkoły koedukacyjnej. Prace budowlane według projektu inż. L. Willmanna prowadził majster Mendela. Budowa ukończona została dopiero w 1936 r., a w 1939 r. uznano już za konieczne nadbudowanie drugiego piętra.

Szkoła w czasie II wojny światowej

Polityka okupanta niemieckiego podczas II wojny światowej dotknęła także szkołę. Budynek został częściowo zniszczony, a częściowo przeznaczony na szkołę niemiecką i dom kultury. Szkołę przeniesiono do lokalu zastępczego. Nie starczało środków na zakup opału, co zimą powodowało przerwy w nauce. W wyniku terroru i zagrożenia ze strony okupanta zmarło dwóch nauczycieli: Maria Tatarowa oraz kierownik Władysław Wronowicz. Pozostałych zmuszano do podpisania oświadczenia o lojalności i posłuszeństwie władzy niemieckiej. Okrojono program nauczania i  obowiązywały następujące przedmioty: język polski, rachunki, religia, śpiew, roboty ręczne, rysunki.

 

Okres powojenny - Szkoła Podstawowa nr 1 (do 2001 r.)

Po zakończeniu działań wojennych i wyzwoleniu Trzebini w 1945 r. rozpoczęto naukę we wszystkich szkołach podstawowych czynnych w 1939 r. Szkołą Podstawową nr 1 przy ul. Szkolnej 3 kierował Eugeniusz Ferlak, a następnie Bolesław Kawka. Od 1969 roku nosiła imię Mikołaja Kopernika.

1 września 1999 r. - Gimnazjum nr 1 w Trzebini

Od 1999 roku w budynku  mieści się gimnazjum, powołane Uchwałą Rady Miasta Trzebinia, które kontynuuje tradycje szkoły podstawowej.

18 stycznia 2002 r. - otwarcie kompleksu sportowego

Zakończona została budowa zespołu sportowego wraz z salą gimnastyczną. Zespół sportowy wybudowany przy gimnazjum składa się z dużej sali gimnastycznej z widownią i mniejszej sali lustrzanej. Oficjalnie otwarto nową salę gimnastyczną 18 stycznia 2002 roku. Symbolicznego przecięcia wstęgi, wraz z przedstawicielami władz miasta, dokonał Małopolski Kurator Oświaty, Jerzy Lackowski.


Gimnazjum obecnie
     

Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Trzebini ma charakter placówki miejsko - gminnej. Skupia w obwodzie uczniów ze szkół podstawowych: nr 3 w Trzebini, Myślachowic, Płok, Lgoty. Uczęszcza do niej również młodzież spoza obwodu.14 czerwca 2002 r. - nadanie szkole imienia: Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika

 

Przygotowania

W 2001 roku rozpoczęliśmy wielkie przygotowania do nadania imienia szkole. Najpierw odbył się szkolny Konkurs wiedzy o Mikołaju Koperniku Konkurs składał się z trzech etapów. W pierwszym uczniowie poszczególnych klas pisali test dotyczący podstawowych wiadomości o życiu Kopernika oraz wykonywali gazetki tematycznie związane z patronem. Etap II to rywalizacja indywidualna osób najlepszych w teście. Etap III finałowy - przebiegał pod hasłem „Kopernik wczoraj i dziś”. Uczestnicy przedstawili własną prezentację postaci Mikołaja Kopernika. Za pomocą krzyżówki i mapy sprawdzona została wiedza dotycząca Kopernika. Uczniowie musieli wykazać się także znajomością osiągnięć Kopernika oraz sposobów wykorzystywania jego wizerunku współcześnie.

Dzień Patrona

Pierwszy w historii szkoły Dzień Patrona odbył się rok później. Obchody przybrały naukowy charakter. Odbyła się bowiem konferencja poświęcona życiu i działalności Mikołaja Kopernika. Uczniowie wcielili się w postaci Kopernika, jego matki Barbary, wuja Łukasza Watzenrode, konfratera Fabiana, Joachima Jerzego Retyka. Zaprezentowany został także multimedialny przewodnik „Śladami Mikołaja Kopernika po Polsce”, w którym uczniowie podzielili się swoimi obserwacjami z wycieczki po miejscach związanych z życiem i działalnością Kopernika.

 

Szkoły kopernikowskie w regionie

W roku 2005 dzień poświęcony Mikołajowi Kopernikowi postanowiliśmy uczcić nie sami. Zaprosiliśmy przedstawicieli szkół noszących imię Kopernika. Podzieliśmy się z nimi naszymi doświadczeniami, zaplanowaliśmy wspólne przedsięwzięcia na kolejne lata.

 

Nasza Szkoła

  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator